Swiss Hybrid Buses

Last week I got the opportunity to visit Zurich and I learned that more than 60% of the people make their daily travel with public transports. For being an urban area of about a million persons this must be a world record. I was glad to learn that more than 10% walk and bike. Facilitating walking and biking is often forgotten when public transports and cars are high on the political agenda.

There are now Volvo hybrid buses and fleets running in 13 municipalities in Switzerland.

Volvo hybrids in Switzerland

Swiss transport authorities have particularly high demands on environmental performance and I am of course glad that our 7700 Hybrid (and from next year 7900 Hybrid) has taken off like a rocket.

One of our demonstration hybrids was shown in Zurich. In the picture it has made a short stop close to Fraumünster. (The glass paintings in Fraumünster by Marc Chagall is one of my favourites and I often come back to discover new details, worth a journey in my travel guide).

Fraumünster

By coincidence I found a cute old-timer on the other side of the square, that I just have to share with you as well.

About volvobuses

Adjunct Professor of Catalysis at Chalmers University of Technology. Lives in Gothenburg, Sweden, with my wife and three daughters born in 1991, 1994 and 1997. Is a passionate runner.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Swiss Hybrid Buses

 1. Bertil Sander says:

  Hybridsatsningen i Schweiz är verkligen intressant. Vad är deras huvudsakliga motiv? Energi, utsläpp, buller, ekonomi?
  Är hybridbussar ett effektivt sätt att få ner bullernivån eller bullrar de lika mycket som vanliga bussar när väl dieseln går igång?
  Jag tycker att busstillverkare borde fokusera mycket mer på bullernivån. Bulleremission är en oerhört viktig egenskap men tycks ha kommit i skymundan i förhållande till andra miljö-och designkrav. Kan inte produktutvecklings- och marknadsavdelningar fokusera på mer än en sak i taget? Eller är ambitionerna för låga? Anser man att det räcker med att uppfylla de tydligen generöst satta bullernormerna? Är det kundernas fel som inte förstår att efterfråga tystare bussar?
  Jag bor mitt i ett förfärande exempel på bussbullerstörning. Här på Skrea Stationsväg i Falkenberg (linje1/ Hallandstrafiken/Nobina) har obetänksamt införts en busslinje med 80 turer/dygn på en smal, 30-begränsad villagata. Nya gasmotorbussar (Mercedes Citaro) ger ett nästan konstant bullerinferno. Det lågfrekventa ljudtrycket går så gott som odämpat genom husväggarna och vibrerar villorna i resonans vid varje passage. Se även http://hn.se/asikter/debatt/1.1446773-begransa-trafikbullret
  Det kanske kunde vara ett inspirerande och uppfordrande studieobjekt för en busstillverkare? Här finns ett tydligt exempel på att busstillverkare borde satsa mycket mer på uppenbart eftersatta områden som avgasljuddämpning, isolerande motorinbyggnad, hybrid-eller laddhybridlösningar. Kanske även på kvalificerad rådgivning åt kunderna (här Falkenbergs kommun/Hallandstrafiken/Nobina), som uppenbart inte är särskilt kvalificerade. Det vore att ta ett bredare miljöansvar som säkert skulle uppskattas mycket av boende, resenärer och kommuner. Det borde ge bättre acceptans av busstrafiken i städerna och är säkert ett sätt att vinna konkurrensfördelar.
  Med vänlig hälsning
  Bertil Sander ( fd Volvo Teknisk Utveckling, Metallab Gjutna konstruktionsmaterial)
  Naturvägen 2, 31172 Falkenberg tel 034680189

  • volvobuses says:

   Hej Bertil!
   Thanks for your question about which drivers there are for the Swiss operators to shift to hybrids.
   Let me come back with a more detailed analysis of the drivers.

   But, the short answer is that the it is a combination of all:
   Hazardous Emissions
   Noise
   Green house gases
   Energy use
   Reliability
   Life cycle cost (long operating hours and demanding traffic conditions saves between 3 and 5 litre fuel per hour)
   Risk sharing (what will the fuel price be in the future and what will the residual value of diesel buses be in the future?)

   /Edward

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s